Evitar navegación.
Principal

El pressupost de les despeses ordinaries de l'exercici 2009, juntament amb les quotes a pagar per cada propietari.

A continuació s'adjunta la convocatoria de la reunió del proper dia 24 d'abril de 2009.

A continuació s'adjunta la convocatoria de la reunió del proper dia 21 d'abril de 2009.

A continuació s'adjunta la convocatoria de la reunió del proper dia 22 d'abril de 2009.