Evitar navegación.
Principal

A continuació s'adjunta l'acta de la reunió del passat dia 7 d'abril de 2009.

A continuación se adjunta el acta de la reunión del pasado día 29 de abril de 2009.

A continuació s'adjunta la convocatoria de la reunió del proper dia 07 de maig de 2009.

A continuación se adjunta la convocatoria para la reunión del próximo día 29 de abril de 2009.